Javna ustanova Studentski centar u Trebinju je osnovana odlukom Vlade Republike Srpske br.02-1305/96 od 07.11.1996. godine i upisana je u sudski registar kod Osnovnog suda u Trebinju sa rešenjem br. FI 34/99 od 10.02.1999. godine sa sjedištem na adresi Vojvode Stepe Stepanovića.

Studentski centar je Javna ustanova od opšteg interesa, a osnovan je radi obezbjeđenja ostvarivanja prava i zadovoljavanja drugih zakonom utvrđenih interesa u oblasti studentskog standarda. Javna ustanova Studentski centar u svom osnovnom djelokrugu obavlja poslove kojima se neposredno zadovoljavaju potrebe studenata i to posebno poslove koji se odnose na smještaj i ishranu studenata.

Studentski centar je objekat za smještaj studenata ukupne površine od 659 m², sa ukupnim kapacitetom od 85 ležajeva. U okviru Studentskog centra se nalaze dva doma koji imaju zasebne blokove za smještaj djevojaka i zasebne blokove za smještaj muškaraca.  Smještajem su obuhvaćene usluge stanovanja, ishrane i održavanja higijene.

U okviru poslova smještaja i ishrane studenata Studentski centar prema realnim mogućnostima organizuje i obezbjeđuje osnovne uslove za društveni, kulturni, zabavni i sportsko rekreativni život studenata.

U oviru oba doma nalazi se portirnica, a objekti su pokriveni aparatima za gašenje požara i video nadzorima.

Studentima su na raspolaganju dvije čitaonice, TV sale, vešeraj, čajna kuhinja, park i sportski tereni za fudbal, košarku i odbojku, kao i wireless internet.